آشنائی با حافظ

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: 1379شمسی
تعداد صفحه: 214

محمد على جمالزاده در این نوشتار كه در يازده فصل فراهم آمده به بررسی مباحثى در احوال و اشعار حافظ كه با استناد گوناگون به ديوان تحرير شده است،پرداخته است.

گنج شایگان

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ------
چاپ اول: 1376شمسی
تعداد صفحه: 220

گنج شایگان نخستین تاریخ اقتصادی ایران در دوره قاجاری است که به زبان فارسی و به قلم یک ایرانی به هنگام نخستین جنگ جهانی تالیف شد ودر برلن به چاپ رسید،این تالیف به مناسبت اهمیت و تازگی آن در همان آغازانتشار شهرت گرفت و چون نایاب شده بود،به پیشنهاد و اهتمام استاد فاضل آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی تجدید چاپی از آن در سال 1362 ( توسط کتاب تهران ) انجام گرفت.

کشکول جمالی

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ----
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: ----


یکی بودیکی نبود

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: 246

در دیباچه این اثر جمالزاده نخست به علت عقب ماندگی ادبی ایران اشاره می کند آنگاه نکاتی را در باب رمان و فواید تبلیغی و تعلیمی آن روشن می سازد فارسی شکر است،درد دل ملا قربانعلی،بیله دیگ بیله چغندر و ویلان الدوله داستانهای این مجموعه هستند.

قلتش دیوان

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: 241

این داستان که در 6 بخش نوشته شده،حدیث ناکامی حاج شیخ مشروطه خواه در مصاف با شخصیتی به نام قلتش دیوان است.حوادث داستان در اواخر دوره قاجار روی می دهد حاج شیخ چهره محبوب داستان مشروطه خواهی شریف است که درزمانه ای که فرصت طلبان جای انقلابیون شریف را گرفته اند و روزنامه های هوچی کار چرخان ماجرای سیاسی شده اند،کنج عزلت گرفته است...

قصه نویسی

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: 614

علی دهباشی از میان مقالات متنوع محمد علی جمالزاده آنچه مربوط به داستان نویسی بوده،در این مجموعه گرد آورده است.در واقع آرا و عقاید جمالزاده در این کتاب به طبع رسیده است.

تاریخ روابط روس و ایران

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ----
چاپ اول: 1372شمسی
تعداد صفحه: 250

تاریخ روابط روس و ایران تالیفی است مبتنی بر اهم مراجع،مصادر عصری و همچنين مأخوذ از تحقيقاتي كه كه اروپاييان تا سال 1925 نوشته اند. افسوس كه جمالزاده موفق به اتمام آن نشد.اين كتاب به توصيه كميته مليون ايران، زماني كه در حال مبارزه با نفوذ و حضور روس در ايران بودند( جنگ بين المللي اول) تأليف و به تدريج ضميمه مجله کاوه چاپ و منتشر می شد.

هفت کشور

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: 1380شمسی
تعداد صفحه: 272

هفت کشور ترجمه هفت داستان از نویسندگان خارجی است که جمالزاده آنها را با این عناوین به فارسی بر گردانده است: /راز حقیقت/آناتول فرانس،یک نفر آدم چقدر خاک لازم دارد/لئون تولستوی،قصه رجبعلی آناتول فرانس،قهوه خانه شهر سورات/برنارد دو سن پیر،زندانی/ویلیام سن مارو آکل و ماکول/آنتوان چخوف و آخرین درس/آلفونس دوده.

هزار بیشه

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ----
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: ----


آزادی و حیثیت انسانی

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ----
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: ----

کتاب آزادی و حیثیت انسانی محتوی است بر مطالب اندیشه ورانه که یکصد سال پیش دامنه بحث آن در میان روشنفکران سابقه یافته بود.نام کتاب به روشنی گویای مضامین دل انگیز فکری و فلسفی آن است.

قنبر علی

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: ----
چاپ اول: 1382شمسی
تعداد صفحه: 316

این کتاب ترجمه اثری از آرتور کنت دو گوبینو می باشد،جمالزاده در مقدمه ترجمه قنبر علی مینویسد:  « در ترجمه قنبر علي گاهي زينت دادن متن اصلي را بر خود مجاز و مستحب دانسته از آن چيزي نکاسته ولي بر شاخ و برگ آن مبلغي افزوده است. چيزي که هم هست تخطي و تجاوز ازروح و مغز داستان را بر خود حرام ساخته تنها در حشو و زوايد تصرفاتي به عمل آورده است.

تلخ و شیرین

نویسنده: محمد علی جمالزاده
مصحح: علی دهباشی
چاپ اول: ----
تعداد صفحه: 306

یک روز در رستم آباد شمیران، حق و ناحق،درویش مومیائی یا مصیبت هوش و تلخکامی سرگذشت اولاد بشر، خواستگاری، آتش زیر خاکستر و پیشوا مجموعه قصه هائی است که در مجموعه تلخ و شیرین توسط محمد علی جمالزاده گرد آورده شده است.