------------------------------------------جمالزاده حقیر صد ساله-----------------------------------------
اين حقير سيد محمد علي جمالزاده در عين صحت و استقامت مزاج اظهار مي دارم كه پس از وفاتم قوطي هاي مقوائي يادداشت ها و خاطرات گوناگونم و دفترچه هاي خاطراتم به توسط سركنسولگري دولت جمهوري اسلامي ايران در ژنو به سازمان اسناد ملي ايران واقع در تهران تعلق خواهد گرفت، اميدوارم كه با توفيقات الهي، كمك و لطف هموطنان دانشمند و بلند همتم طرف توجه قرار بگيرد و قسمت هاي مفيد و ارزشدار آن ها را به صورت كتاب و حتي المقدور بخط نستعليق ممتاز  بچاپ برسانند و به قيمت ارزان به هموطنانم ( علي الخصوص آن هايي كه رغبت مخصوص باين نوع نوشتجات دارند ) بفروشند و براي من به عالم محشر رفته طلب آمرزش نمايند. آمين. توضيحاً مي افزايد كه سابقاً هم چند قوطي مقوائي بزرگ با صندوق هاي كتاب ها به دانشگاه تهران فرستادم كه رسيد آن ها رسماً برايم مرقوم داشته اند كه نگاه داشته ام و شايد دانشگاه تهران موافقت فرمايد كه آن قوطي ها را هم به سازمان نامبرده فوق واگذار نمايند ولي بستگي به ميل و تشخيص دانشگاه و هيات امناء محترم دارد. انشاء الله
---------------------------------سيد محمدعلي جمالزاده